HYDROCHEM

WATER FOR WORLD

HYDROCHEM.SK

Spolupráca

2018

Klient

Hydrochem

Služby

Web/Rebranding/Print

Oslovila vás naša práca? Neváhajte sa nám ozvať.

Kontakt


Pre spoločnosť Hydrochem sme vybudovali moderný-responzívny web, ktorý je schopný navštevníkom hneď v prvej sekunde návštevy odprezentovať ideu tohoto biznisu a uskutočnili mierny redizajn ich loga, ktoré potrebovalo "osviežiť". Web na požiadavku klienta, funguje na CMS Wordpress, aby si mohli základný obsah riešiť vo vlastnej réžií.

Spoločnosť Hydrochem 15 rokov pôsobí ako logisticko distribučné centrum pre mnohých svetových výrobcov čerpadiel. Hlavným dodávateľom je firma Franklin Electric a ďalšie firmy skupiny, E-Tech , Coverco, Pioneer a Impo. Dodávame do 15 krajín Východnej Európy, Balkánu a štátov býv. SSSR.